Văn bản theo lĩnh vực: Giáo dục

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 157/SGDĐT-TCCB 29/01/2015 Hướng dẫn thực hiện thủ tục hồ sơ đào tạo bồi dưỡng
2 24/2008/QH14 12/06/2018 Luật An ninh mạng năm 2018
3 1601/PGDĐT 02/10/2019 Hướng dẫn Hội thi Khoa học kĩ thuật năm 2019 - 2020
4 1474/PGDĐT-THCS 19/09/2019 Kết luận của Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo trong Hội nghị Tổng kết nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và Triển khai nhiệm vụ giáo dục THCS năm học 2019 - 2020
5 538/QLCL-QLVBCC 20/05/2019 Danh sách các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ và CC UDCNTT
6 1877/SNV-CCVC 20/11/2018 Hướng dẫn đánh giá cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
7 143/PGDĐT 20/02/2019 Đăng ký kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019
8 128/PGDĐT 09/01/2019 Hướng dẫn triển khai mô hình ứng dụng CNTT trong trường học
9 PTTCNVCNV 29/12/2018 Phiếu kê khai thông tin CNVCNV
10 TT22 28/08/2018 Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục Số: 22/2018/TT-BGDĐT
11 BDTXH2018 01/08/2018 Bồi dưỡng thường xuyên hè 2018
12 NĐ113 01/11/2018 Nghị định 113 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định 108/2014/NĐ-CP 20/11/2014
13 TT58 03/09/2018 Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
14 NĐ108 06/11/2018 Nghị định 108 về chính sách tinh giảm biên chế
15 TT20 06/11/2018 Thông tư 20 Ban hành quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông
16 TT14 06/11/2018 Thông tư 14 Ban hành quy định chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông
17 BDTX2017 19/07/2017 Lịch học Bồi dưỡng thường xuyên hè 2017
18 214/ SGDĐT - KTQLCLGD 18/04/2017 Kế hoạch tuyển sinh THCS, THPT năm học 2017 - 2018
19 399/ KH - PGDĐT 12/01/2016 Kế hoạch thực hiện công tác bảo đảm trật tự- ATGT- TTĐT năm 2017
20 246 /KH-PGDĐT 01/02/2017 Kế hoạch “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”
21 VB 11/10/2016 Hướng dẫn công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017
22 205/SGDĐT/KTQLCLGD 29/02/2016 Công văn hướng dẫn tuyển sinh khối 6 năm học 2016-2017
23 31/2011/TT-BGDĐT 08/08/2011 Thông tư Ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trung học cơ sở
24 58/2011/TT-BGDĐT 12/12/2011 Thông tư Ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông
Thăm dò dư luận

Bạn biết gì về NukeViet 3?

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây